Archives Nisan 2018

Proje Müellifleri Taahhütnamesi

Proje müellifleri taahhütnamesi, fenni mesul taahhütnamesi, yapının, mimari, statik, makina, elektrik, asansör, zemin etüt rapor ve projelerini hazırlayıp onaylatan kişilere fenni mesul ya da proje müellifleri denir. Mimar taahhütnamesi, inşaat mühendisi taahhütnamesi, makina mühendisi taahhütnamesi, yaptığı projenin müellifliğini üstlenmesinde 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında süreli veya süresiz olarak mesleki faaliyet haklarında herhangi bir kısıtlılık bulunmadığını, ilgili idareye taahhüt ettiklerini belirten belge, proje müellifleri taahhütnamesidir. Her müellif, ayrı ayrı doldurarak imza kaşe yapar.

2019 Proje müellifleri taahhütnamesi, fenni mesul taahhütnamesinin doc uzantılı word dosyasını aşağıdan indirebilirsiniz.

Buradan formu indirebilirsiniz.

Yapı Ruhsatı Evrak Proje Takip İşlemleri

Müteahhit veya mal sahipleri talebi doğrultusunda sıfırdan başlanarak ruhsat alma sürecine kadar olan bölüm takip işleri olarak adlandırılır. Maltepe belediyesi evrak takip işlemi, gerekli evrakların hazırlanması yanı sıra mimari, statik, mekanik projelerin hazırlanıp belediye onayı alması dahil tüm işleri kapsar. Maltepe belediyesinin yapı ruhsatı için talep ettiği tüm evrak listesi aşağıdaki gibidir.

 

-ÇAP

-APLİKASYON KROKİSİ

-İMAR DURUMU

-İNŞAAT İSTİKAMET

-KOT KESİT

-TRAFO BELGESİ

-EKB

-İSKİ ONAY YAZISI

-MİMARİ PROJE

-STATİK PROJE

-MEKANİK PROJELER

-NUMARATAJ

-MAL SAHİBİ İKAMETGAHI

-PROJE TESCİL BELGESİ

-TAPU KAYDI

-MALİ HİZMETLER YAZISI

-MUVAFFAKATNAME

-ODA DURUM SİCİL BELGELERİ

-ŞANTİYE ŞEFİ EVRAKLARI

-MÜTEAHHİT EVRAKLARI

-PROJE MÜELLİFLERİ TAAHHÜTNAMELERİ

-HARİTA OFİSİ EVRAKLARI

-HARÇ MAKBUZLARI

detaylı bilgi almak için yazabilirsiniz.