Posted in İş Sağlığı Ve Güvenliği

İş Sağlığı Ve Güvenliği Talimatı Ve Tutanağı

İş sağlığı ve güvenliği talimatı ve tutanağı örneğini buradan indirebilirsiniz.     İŞ GÜVENLİĞİ TALİMAT VE TUTANAĞI   Yukarıda hüviyeti yazılı çalışanın, işyerimizde aşağıda belirtilen…

Posted in AutoCAD Genel Programlar

Basit bir teknikle rölöve nasıl alınır? Bir odanın alanı nasıl hesaplanır?

Basit bir teknikle rölöve nasıl alınır? Bir odanın alanı nasıl hesaplanır? Evinizin herhangi bir bölümünü veya karmaşık şekilli herhangi bir yerin alanının ne kadar olduğunu…

Posted in İş Sağlığı Ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi Örneği

Posted in Takip İşlemleri

Proje Müellifleri Taahhütnamesi

Proje müellifleri taahhütnamesi, fenni mesul taahhütnamesi, yapının, mimari, statik, makina, elektrik, asansör, zemin etüt rapor ve projelerini hazırlayıp onaylatan kişilere fenni mesul ya da proje…

Posted in Takip İşlemleri

Yapı Ruhsatı Evrak Proje Takip İşlemleri

Müteahhit veya mal sahipleri talebi doğrultusunda sıfırdan başlanarak ruhsat alma sürecine kadar olan bölüm takip işleri olarak adlandırılır. Maltepe belediyesi evrak takip işlemi, gerekli evrakların…