Posted in İş Sağlığı Ve Güvenliği

İş Sağlığı Ve Güvenliği Talimatı Ve Tutanağı

İş sağlığı ve güvenliği talimatı ve tutanağı örneğini buradan indirebilirsiniz.     İŞ GÜVENLİĞİ TALİMAT VE TUTANAĞI   Yukarıda hüviyeti yazılı çalışanın, işyerimizde aşağıda belirtilen…

Posted in İş Sağlığı Ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi Örneği

Posted in İş Sağlığı Ve Güvenliği

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İndirmek için tıklayabilirsiniz. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık…