Posted in Takip İşlemleri Yönetmelikler

Mimari Proje Çizimi

Öncelikli olarak Maltepe Belediyesi, Kadıköy Belediyesi ve Kartal Belediyesi için mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Yönetmeliği kapsamında emsalli ya da çekme mesafeli parseller için oluşturulabilecek en…

Posted in AutoCAD Genel Kişisel Şantiye Danışmanlığı Programlar Yönetmelikler

Mimari Proje Çizim Eğitimi

Birebir Autocad teknik mimari proje çizim eğitimi, İstanbul İmar Yönetmeliği’ ne uygun, Autocad üzerinden mimari proje çizimi, evrak okuma, hesaplamalar… Tüm süreç ve detayların işlendiği…

Posted in Genel Yönetmelikler

Emsal Hesabı

İstanbul İmar Yönetmeliğine İlişkin Çizim Ve Şekiller; İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Yönetmeliği’ ne göre aşağıdaki şekilde çatılar yapılır [SLGF id=892]

Posted in Genel Yönetmelikler

Çatı

İstanbul İmar Yönetmeliğine İlişkin Çizim Ve Şekiller; İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Yönetmeliği’ ne göre aşağıdaki şekilde çatılar yapılır [SLGF id=889]

Posted in Genel Yönetmelikler

Kotlandırma

İstanbul İmar Yönetmeliğine İlişkin Çizim Ve Şekiller; İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Yönetmeliği’ ne göre aşağıdaki şekilde kotlandırma yapılır [SLGF id=886]

Posted in Yönetmelikler

İstanbul İmar Yönetmeliği – 20 Mayıs 2018

İstanbul İmar Yönetmeliği – 20 Mayıs 2018 20 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin düzenlediği imar yönetmeliği Buradan İndirebilirsiniz Alıntıdır, detaylı bilgi için tıklayabilirsiniz…

Posted in Yönetmelik Tanımları Yönetmelikler

Yapı Düzenine Ait Tanımlar

İmar Durumu: Yapı yapılacak parselde, imar planı ile plan notlarında ve imar yönetmeliğinde öngörülen kuralları, yazı, rakam ve kroki ile belirten belgedir. Avan Proje: Uygulama…

Posted in Yönetmelik Tanımları Yönetmelikler

Ada Ve Parsellere Ait Tanımlar

Adalara İlişkin Tanımlar İmar Adası: İmar Planındaki esaslara göre meydana gelen adadır. Kadastro Adası: Kadastro yapıldığı zaman var olan adadır. Parsellere İlişkin Tanımlar İmar Parseli:…

Posted in Yönetmelik Tanımları Yönetmelikler

Kent Bölgeleri Tanımları

Yerleşme Alanı (İskân Alanı): İmar planı sınırı içerisindeki meskûn ve gelişme alanlarının tümüdür. Yerleşik Alan (Meskûn Alan) : İmar planında belirlenmiş ve iskân edilmiş alandır….

Posted in Yönetmelik Tanımları Yönetmelikler

Genel Tanımlar

Boğaziçi Alanı: Boğaziçi Kanunu’nda sınırları belirlenmiş ve bu kanun hükümlerine tabi olan, ve bu alan üzerinden kent bütününe götürülecek hizmetlerde öncelikle bu kanun doğrultusunda işlemin…