İskan Nedir? İskan Alamamış Bina Ne Demek? Ne Yapmak Gerekir?

İskan, bir binanın tamamlanmış ve resmi olarak oturuma açıldığı belge veya izindir. Bir binanın iskan alabilmesi için, inşaatın tamamlanması ve tüm yasal düzenlemelerin yerine getirilmesi gerekmektedir. İskan belgesi, belediye veya ilgili yerel yönetimden alınır ve binanın yapı kullanma iznini gösterir.

İskan alamamış bina ise inşaatı tamamlanmış olmasına rağmen resmi olarak oturuma açılmamış veya izin alamamış bir binadır. Bu durum, binanın yapılan inşaatın yasal düzenlemelere uygun olarak tamamlanmadığı veya gerekli izinlerin alınmamış olduğu anlamına gelir. Bu tür binalar genellikle resmi olarak kullanıma açılamaz ve hukuksal sorunlara yol açabilir.

İskan alamamış bir binada yaşamak veya iş yapmak yasal olarak riskli olabilir. İskan alınmamış binalarda yaşamak, güvenlik, altyapı ve temel hizmetlere erişim gibi önemli sorunlara neden olabilir ve bu binalar için ileride yasal zorluklar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, bir binanın iskan belgesinin olup olmadığını ve yasal olarak kullanıma açılıp açılmadığını kontrol etmek önemlidir. İskan belgesi, binanın yasal olarak tamamlandığını ve kullanıma uygun olduğunu gösterir.