ArchiCAD Lumion Live Sync – Archicad’ de Yapılan Değişikliğin Lumion’da Anlık Uygulanması

ArchiCAD Lumion Live Sync – Archicad’ de Yapılan Değişikliğin Lumion’da Anlık Uygulanması Aşağıda paylaştığım eklenti sayesinde Archicad de yapacağınız her türlü değişiklik, aynı anda Lumion da da değişecektir. Bu sayede zamandan ciddi anlamda kazanç sağlanacaktır. Kurulum: Archicad 21 için Live Snyc Archicad 22 için Live Snyc Archicad 23 için Live Snyc Size uygun olan eklentiyi […]

Read More

Taahhütname Örnekleri

Taahhütname Örnekleri Proje müellifleri tarafından ilgili idareye verilecek taahhütname örneği buradan indirebilirsiniz Ek-1 Form-1 Mimar taahhütname örneği buradan indirebilirsiniz Form-2 İnşaat mühendisi taahhütname örneği buradan indirebilirsiniz Form-3 Makina mühendisi taahhütname örneği buradan indirebilirsiniz Form-4 Elektrik mühendisi taahhütname örneği buradan indirebilirsiniz Form-5 Şantiye şefi taahhütnamesi örneği buradan indirebilirsiniz Form-6 Kalıp ve donatı imalatı kontrol tutanağı örneği buradan indirebilirsiniz Ek-2 Form-10 Beton […]

Read More

Lumion’da Objeleri Sıralı Çoklu Koyma Dizme

Lumion’da Objeleri Sıralı Çoklu Koyma Dizme Aşağıda sıralı olarak verilen görsellerde de belirtildiği gibi objeler menüsünden dizmek istediğimiz objeyi seçip ” obje yerleştir ” ( \ şekil olan) butonu tıklıyoruz Başlangıç ve bitiş noktasını seçiyoruz. Açılan ekranda, sıralamaya dahil edebileceğimiz veya çıkarabileceğimiz objeler, sıklık, yön gibi ayarlar yapabileceğimizi görüyoruz. (Açılan menüye rağmen objeleriniz görünmüyorsa, açılan […]

Read More

İstanbul İmar Yönetmeliği – 20 Mayıs 2018

İstanbul İmar Yönetmeliği – 20 Mayıs 2018 20 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin düzenlediği imar yönetmeliği Buradan İndirebilirsiniz Alıntıdır, detaylı bilgi için tıklayabilirsiniz   İstanbul Büyükşehir Belediyesinden: İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı […]

Read More

Proje Ruhsat Aşamalarında Kullanılabilecek Vekalet Örneği

Bu vekalet örneği, projelerin onaylatılmasından ruhsat alımına kadar geçen sürede, sizin adınıza kurum ve kuruluşlarda gerekli tüm işlemleri yaptırmak istediğiniz kişilere, temlik (birini mülke sahip kılma) yapmadan olanak tanımaktadır. Proje ruhsat aşamalarında kullanabilecek vekalet örneğini buradan indirebilirsiniz.   DÜZENLEME ŞEKLİNDE VEKALETNAME ……….. ili  ……………  ilçesi  ……………… pafta ………….. ada ……….. parseldeki gayrimenkul dilediği gibi ifraz ettirmeye,dilediği […]

Read More

Proje Müellifleri Taahhütnamesi

Proje müellifleri taahhütnamesi, fenni mesul taahhütnamesi, yapının, mimari, statik, makina, elektrik, asansör, zemin etüt rapor ve projelerini hazırlayıp onaylatan kişilere fenni mesul ya da proje müellifleri denir. Mimar taahhütnamesi, inşaat mühendisi taahhütnamesi, makina mühendisi taahhütnamesi, yaptığı projenin müellifliğini üstlenmesinde 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat […]

Read More

Yapı Ruhsatı Evrak Proje Takip İşlemleri

Müteahhit veya mal sahipleri talebi doğrultusunda sıfırdan başlanarak ruhsat alma sürecine kadar olan bölüm takip işleri olarak adlandırılır. Maltepe belediyesi evrak takip işlemi, gerekli evrakların hazırlanması yanı sıra mimari, statik, mekanik projelerin hazırlanıp belediye onayı alması dahil tüm işleri kapsar. Maltepe belediyesinin yapı ruhsatı için talep ettiği tüm evrak listesi aşağıdaki gibidir.   -ÇAP -APLİKASYON […]

Read More

Tevhid – İfraz – Balta İfrazlı Nedir

Tevhid,birbirine komşu olan parselleri birleştirerek yeni bir parsel oluşturmaya denir. İfraz da tevhidin tam tersi olarak bir parselin imar planına uygun bir şekilde 2 veya daha fazla parçalara ayırıp yeni parseller oluşturmaktır. Bölünen parselin bazen yol ile komşuluğu kesilir. Bu durumda arkadaki parseli yola bağlamak için dar bir yol yapılır. Yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi parselin […]

Read More

Çap – Harita (Plan) Örneği Nedir Ve Nasıl Alınır

Çap, arazinin genel olarak sınırlarını ölçeksiz belirten bir belgedir. Kadastro tarafından hazırlanan çapı almak için gerekli evraklar, tapu fotokopisi ve vekil iseniz vekalet fotokopisidir. 1 saat içerisinde hazır olan çapın, arsanıza göre 2019 yılı harcı 63 ila 200TL arasındadır. Harcı akbank, finansbank, garanti bankası,halk bankası, iş bankası, kuveyttürk, odeabank, ptt, qnb finans, vakıf bankası, ziraat […]

Read More