Kotlandırma

İstanbul İmar Yönetmeliğine İlişkin Çizim Ve Şekiller;

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Yönetmeliği’ ne göre aşağıdaki şekilde kotlandırma yapılır

[SLGF id=886]