Tevhid – İfraz – Balta İfrazlı Nedir

Tevhid,birbirine komşu olan parselleri birleştirerek yeni bir parsel oluşturmaya denir. İfraz da tevhidin tam tersi olarak bir parselin imar planına uygun bir şekilde 2 veya daha fazla parçalara ayırıp yeni parseller oluşturmaktır. Bölünen parselin bazen yol ile komşuluğu kesilir. Bu durumda arkadaki parseli yola bağlamak için dar bir yol yapılır. Yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi parselin ve yolun biçimi bir baltaya benzediği için de balta ifrazlı denilmiştir.