Taahhütname Örnekleri

Taahhütname Örnekleri

Proje müellifleri tarafından ilgili idareye verilecek taahhütname örneği buradan indirebilirsiniz Ek-1 Form-1

Mimar taahhütname örneği buradan indirebilirsiniz Form-2

İnşaat mühendisi taahhütname örneği buradan indirebilirsiniz Form-3

Makina mühendisi taahhütname örneği buradan indirebilirsiniz Form-4

Elektrik mühendisi taahhütname örneği buradan indirebilirsiniz Form-5

Şantiye şefi taahhütnamesi örneği buradan indirebilirsiniz Form-6

Kalıp ve donatı imalatı kontrol tutanağı örneği buradan indirebilirsiniz Ek-2 Form-10

Beton döküm tutanağı örneği buradan indirebilirsiniz Form-11

İş bitirme tespit tutanağı örneği buradan indirebilirsiniz Ek-4 Form-13

Seviye tespit tutanağı (fenni mesul değişikliğinde) örneği buradan indirebilirsiniz Ek-5 Form-14

Yapı müteahhitlerine ait taahhütname örneği buradan indirebilirsiniz Ek-8 Form-17