Tag taahhütname

Taahhütname Örnekleri

Taahhütname Örnekleri

Proje müellifleri tarafından ilgili idareye verilecek taahhütname örneği buradan indirebilirsiniz Ek-1 Form-1

Mimar taahhütname örneği buradan indirebilirsiniz Form-2

İnşaat mühendisi taahhütname örneği buradan indirebilirsiniz Form-3

Makina mühendisi taahhütname örneği buradan indirebilirsiniz Form-4

Elektrik mühendisi taahhütname örneği buradan indirebilirsiniz Form-5

Şantiye şefi taahhütnamesi örneği buradan indirebilirsiniz Form-6

Kalıp ve donatı imalatı kontrol tutanağı örneği buradan indirebilirsiniz Ek-2 Form-10

Beton döküm tutanağı örneği buradan indirebilirsiniz Form-11

İş bitirme tespit tutanağı örneği buradan indirebilirsiniz Ek-4 Form-13

Seviye tespit tutanağı (fenni mesul değişikliğinde) örneği buradan indirebilirsiniz Ek-5 Form-14

Yapı müteahhitlerine ait taahhütname örneği buradan indirebilirsiniz Ek-8 Form-17

 

Proje Müellifleri Taahhütnamesi

Proje müellifleri taahhütnamesi, fenni mesul taahhütnamesi, yapının, mimari, statik, makina, elektrik, asansör, zemin etüt rapor ve projelerini hazırlayıp onaylatan kişilere fenni mesul ya da proje müellifleri denir. Mimar taahhütnamesi, inşaat mühendisi taahhütnamesi, makina mühendisi taahhütnamesi, yaptığı projenin müellifliğini üstlenmesinde 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında süreli veya süresiz olarak mesleki faaliyet haklarında herhangi bir kısıtlılık bulunmadığını, ilgili idareye taahhüt ettiklerini belirten belge, proje müellifleri taahhütnamesidir. Her müellif, ayrı ayrı doldurarak imza kaşe yapar.

2019 Proje müellifleri taahhütnamesi, fenni mesul taahhütnamesinin doc uzantılı word dosyasını aşağıdan indirebilirsiniz.

Buradan formu indirebilirsiniz.