Tevhid Ve İfraz Nedir?

Tevhid ve ifraz, taşınmaz malların mülkiyet hukuku kapsamında farklı kullanımlar için bölünmesini veya birleştirilmesini ifade eden terimlerdir. İşte her iki terimin açıklamaları:

1. Tevhid, birden fazla parsel veya arazinin, aynı sahibine ait olmak kaydıyla, tek bir arazi veya parsel haline getirilmesi işlemidir. Yani birden fazla arsa veya parselin birleştirilip, tek bir büyük arazi veya parsel oluşturulmasıdır. Tevhid işlemi genellikle emlak alım satımı veya inşaat projeleri gibi durumlarda kullanılır. Tevhid sonucunda birden fazla arazinin sınırları değişebilir ve tek bir mülkiyet haline gelir.

2. fraz, bir taşınmazın veya arazinin, birden fazla parsel veya arsa olarak bölünmesi işlemidir. Aynı sahibine ait olan bir arazinin, daha küçük parseller veya arsalar halinde ayrılmasıdır. Ifraz işlemi genellikle arazi bölünmesi, parsellere ayrılması veya satış amaçlı olarak yapılır. Ifraz sonucunda birden fazla yeni parsel veya arazi oluşur ve her biri ayrı bir mülkiyete sahip olabilir.

Her iki işlem de taşınmaz malların mülkiyetinin düzenlenmesi ve kullanımının belirlenmesi amacıyla yapılır. Tevhid ve ifraz işlemleri genellikle yerel hukuk kurallarına ve belediye yönetmeliklerine tabidir ve bu işlemler için belirli prosedürler ve izinler gerekebilir.