İş Sağlığı Ve Güvenliği Talimatı Ve Tutanağı

İş sağlığı ve güvenliği talimatı ve tutanağı örneğini buradan indirebilirsiniz.

 

 

İŞ GÜVENLİĞİ TALİMAT VE TUTANAĞI

 

 • Yukarıda hüviyeti yazılı çalışanın, işyerimizde aşağıda belirtilen şartlara muhakkak surette riayet ederek çalışacağına dair işbu talimat ve tutanak serbest arzu ve iradesi tahtında aşağıdaki şekilde tanzim ve imza edilmiştir.
 • Yetki, bilgim ve görevim dışında iş yapmayacağım, verilen emri tatbik edip bunun dışında kendiliğinden iş yapmayacağım.
 • Her türlü arıza ve aksamayı derhal yetkilisine bildireceğim.
 • İşyerimden ve çalışma sahamdan izinsiz ayrılmayacağım.
 • Kablo ve elektrik aksamına dokunmayacağım. Elektrik motorları, cihazları ve kabloları ile sigortaları kurcalamayacağım, dokunmayacağım. Elektrikle ilgili hususlara ancak yetkili elektrikçiler veya mühendisleri müdahale edebilir.
 • Kesme, zımba, perçin, kalafat, raspa v.b. gibi işlerle kaynak, erimiş maden, asit veya kostik gibi maddelerle yapılan işlerde, taşlama cihaz ve tezgahları gibi göze çapak veya parça kaçması ihtimali olan bütün işlerde iş gözlüğünü muhakkak takacağım, asla gözlüksüz çalışmaya başlamayacağım.
 • Vinç ve kaldırma araçları ve muharrik araçlar hareket ve tahdit sahasında bulunmayacağım. Bunlara asla asılmayacağım, binmeyeceğim. Yük asansörüne binmeyeceğim.
 • İşyerinde asılmış bulunan İş Güvenliği Talimat ve ikazlarını tam anlamı ile eksiksiz okuyup öğrendim. Aynen tatbik edeceğim ve ettireceğim. Yetkililerin verdiği İş Güvenliğine ait sözlü ve özel talimatları da harfiyen ve aksamadan yerine getireceğim, getirteceğim.
 • Üniteme çalışmayanların girmesi yasaktır. Üniteye misafir ve sair şahıslar kabul edilmeyecek ve girmelerine müsaade edilmeyecektir.
 • Çalıştığım makine, tezgah ve cihazı öğretilenden başka türlü çalıştırmayacağım, imal amacı dışında bir imalat için kullanmayacağım.
 • Mesai saatleri içinde muhakkak surette bana verilen iş elbisesi ve ayakkabısı ile dolaşacağım ve çalışacağım, iş elbisemi yırtık ve sökük bulundurmayacağım.
 • Boyunbağı, kravat, anahtarlık, saat zinciri, madalyon, şapka ve baş örtüsü gibi sarkan ve düşebilen aksesuar bulundurmayacağım.
 • Umuma ait koruyucu araç ve gereçler ile yangın söndürme cihazlarını gerektiğinde kullandıktan sonra yine aldığım yere koyacağım.
 • El aletlerini ve bilumum araç ve gereci yalnız yapımına özgü işlerde kullanacağım.
 • Çekiç, keski gibi el aletlerinin bozulan ve çapaklanan başlarını taşlamadan kullanmayacağım.
 • Eli zedeleyebilecek kadar hasara uğramış, saplı veya arızalı el alet ve takımları kullanmayacağım.
 • Aşağıda belirtilen kişisel koruyucu araç ve gereçleri sağlam durumda ve muhakkak surette kullanmak üzere teslim aldım. Arızalanan olursa derhal müracaat ile yenisi ile değiştireceğim.

 

Not: İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİNİ TESLİM ALIRKEN ÇEKTİRMİŞ OLDUĞUM FOTOGRAFTA BULUNAN MALZEMELER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

a-(      ) Adet ……………………            d-(      ) Adet ……………………           g-(      ) Adet ………………………….

 

b-(      ) Adet ……………………            e-(      ) Adet ……………………           h-(      ) Adet ………………………….

 

c-(      ) Adet ……………………             f-(      ) Adet …………………….            i-(      ) Adet …….…………………….

 

 • Sağlam ve düşmeye mani olacak korkulukları bulunmayan geçit ve platformlardan geçmeyeceğim.
 • Talimat ve Uyarı ( ikaz ) levhalarının yerleri ilgili ve sorumluların haberi ve izni olmadan değiştirilmeyecektir.
 • Makine çalışırken yağlamayacağım, tamirat yapmayacağım ve bakım için yerlerinden çıkarılan muhafazalar yerlerine takılmadan makineyi çalıştırmayacağım ve makinede çalışmayacağım.
 • İşyerinde asla şaka ve laubali hareket ve davranışlarda bulunmayacağım, iş disiplini ve ciddiyeti ile çalışacağım.
 • Ambar,malzeme,depo veya bulundurma yerlerinden yetkilisinin izni ve çıkış emri olmadan hiçbir malzeme, araç, gereç v.s. almayacağım.
 • Yukarıdaki maddeleri tamamen okuyup anladım, işim ile ilgili hususlarda bunların tatbiki gerekenlerini tatbik ve riayet ile yetkim haricinde olanlar için derhal yetkilisine veya işverene müracaat edeceğim. Aksi taktirde doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar ile tazminatlar bana ait olacaktır.

İşbu talimat tutanağını tamamen okuyup anlayarak ve İş Güvenliği kaidelerine ve talimatlarına harfiyen riayet edeceğimi bildirerek imza ediyorum.

 

A-) GENEL KURALLAR

 

 • İşyeri ilan tahtası veya panosuna, işyerinin muhtelif kısımlarına asılmış bulunan ve asılacak olan işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları okunacak ve kurallara uyulacaktır.
 • İşyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda alınmış bulunan tüm tedbirlere tam olarak uyulacaktır.
 • İşyeri sorumluları ve ilgilileri tarafından, zaman zaman tarafınıza bildirilecek yazılı ve sözlü kurallara uyulacaktır.
 • Şahsınıza verilen görevi, size tarif edildiği şekilde yapın, kendi işinizden başka bir işe karışmayın, amirinizin verdiği emirlere uyun.
 • İşyerinin muhtelif yerine, çeşitli maksatlar için asılmış bulunan uyarı levhaları tek tek okunacak ve ikaz levhalarındaki uyarılara muhakkak uyulacaktır.
 • Uyarı ( ikaz ) levhalarının yerleri ilgili ve sorumluların haberi ve izni olmadan değiştirilmeyecektir.
 • İşin gereği olarak şahsınıza verilen kişisel koruyucuları, Örneğin: Baret ( miğferi ), emniyet ( güvenlik ) kemeri, lastik çizme, gözlük…. v.s. yi devamlı olarak kullanın. Bu malzemeleri eskir, kırar veya kaybederseniz amirinize haber vererek ve izin alarak ambardan yenisini alınız. İşinizin gereği ve kendinizin can güvenliği için çok lüzumlu olan koruyucuları almadan iş başı yapmayın.
 • Düşme ve kayma tehlikesi olan ve 2 metreden daha yüksek kısımlarda çalışırken muhakkak suretle güvenlik kemerini belinize takın ve halatı sağlam bir yere geçirdikten sonra kancaya takın. Güvenlik kemerinin halatı kısa geldiği taktirde, ambardan kendir halat alın ve bunu güvenlik kemerinin kancasına sıkıca bağladıktan sonra ilave kendir halatının diğer ucunu yine sağlam bir yere tutturduktan sonra çalışmaya başlayın.
 • Şahsınıza verilen kişisel koruyucu malzemeleri iyi ve temiz bir şekilde kullanın, muhafaza edin.
 • Şahsınıza verilen kişisel koruyucu malzemeleri kaybetmemek için icabında ambara teslim edin.
 • Beraber çalıştığınız işçi arkadaşları ve iş yerinde çalışan diğer işçileri kazaya uğratmayacak şekilde çalışın.
 • İşyerinde çalıştığınız sürece sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve artıkları, gelişi güzel atmayın ve ortalıkta bulundurmayın.
 • İşyerinde çalıştığınız sürece kazaya sebep olacak veya çalışanları tehlikeli durumlara düşürecek şekilde malzeme istif etmeyin ve araçları gelişi güzel yerlere bırakmayın.
 • Cam sac ve çimento harçlı levhalardan yapılmış ve eskimiş, yıpranmış ve dayanıklılığı azalmış çatılarda çalışacağınız zaman ilk önce işyeri ile ilgili ve sorumlulardan çatı merdiveni temin edin ve bunu kullanın ve buralarda tam güvenlik sağlanmadıkça çalışmayın.
 • İnşaat süresince, betonarme merdiven ve sahanlıkların boşluk tarafına ahşaptan, sağlam şekilde korkuluk yapınız.
 • İnşaatın veya iş yürütümü sırasında yapılan geçitlere sağlam şekilde korkuluk yapın ve bu korkulukları geçit sökülünceye kadar sökmeyin.
 • Tavan veya döşemelerdeki çeşitli maksatlar için bırakılan boşluk ve deliklere ( Örneğin: Asansör, aydınlık….. v.s. boşluğu ) korkuluk yapın veya bu deliklerin üstlerini geçici bir süre için uygun bir şekilde kapatın. Korkuluk veya kapakları iş yeri ilgili sorumlularının haberi ve izni olmadan sökmeyin.
 • İnşaatın kenarında, boşluk veya delik civarında korkuluk veya kapak yok ise herhangi bir nedenle gezmeyin, bulunmayın, oturmayın ve yatmayın.
 • İşyeri sahası içinde hiçbir şekilde yatmayın ve uyumayın.
 • İşyerinde şaka yapmayın.
 • Yürürken önünüze bakın.
 • Girilmesi yasaklanan yerlere girmeyin.
 • Kuvvetli rüzgar olan kısımlarda yetkili ve sorumlularının izni ve haberi olmadan çalışmayın.
 • İşyeri içinde veya civarında bulunan deniz, havuz, su birikintisi, dere, nehir gibi yerlerde çalışmanız gerekiyorsa işyeri ile ilgili sorumluların gerekli güvenlik tedbirleri almasından sonra sadece işin gereği olarak girin.
 • İşyerinden izinsiz ayrılmayın, işyerinde misafir, hem şehri, akraba kabul etmeyin.
 • Vukua gelecek en ufak bir iş kazasını işyeri ilgili ve sorumlularına haber verin

B-) YANGIN İLE İLGİLİ KURALLAR

 

 • Sigara içilmesi yasaklanan yerde sigara içmeyin, ateş yakmayın, açık alevli cihaz kullanmayın, kaynak yapmayın.
 • İşyerinde vukua gelen en küçük bir yangını derhal sorumlu ve ilgililerine haber verin veya verdirin.
 • Yağ, akaryakıt, boya veya organik tozlar gibi patlayıcı maddelerin yangınlarında ve alçak gerilim elektrik tesislerindeki yangınlarda su kullanmayın.
 • Parlayıcı sıvılar yağlar veya boyalardan doğacak yangınlarda, içinde köpük, karbon tetraklorür, karbon dioksit ve bikarbonat tozu ve diğer etkili maddeler bulunan yangın söndürme cihazlarını kullanın.
 • Gerilim altındaki elektrik tesis ve cihazlarında çıkan yangınlarda, karbon dioksit, bikarbonat tozu veya benzeri etkili diğer tiplerde yangın söndürme cihazı kullanın.

 

C-) KAZI İLE İLGİLİ KURALLAR

 

 • Kazı sırasında elektrik kabloları, gaz boruları, su boruları veya su yolu kanalizasyon ve benzeri tesisata rastladığınız taktirde kazı işlemini derhal durdurun, sorumlu ve ilgililere haber verin.

Kazı sırasında zehirli ve boğucu gaz bulunduğu anlaşıldığı hallerde, derhal buradan uzaklaşın. Sorumlu ilgililere derhal haber verin.

Sorumlu ve ilgili şahıslar tarafından gerekli önlemler alındıktan sonra kazı işlemine devam edilir.

 • Kazı sırasında üst taraftan herhangi bir kayma veya göçme ihtimali belirdiği zaman derhal çalışma mahallini terk edin. Sorumlu ve ilgililere derhal haber verin. Gerekli önlemler alındıktan sonra kazı işlemine devam edin.
 • Bir buçuk metreden daha derin kazıları şevli yapın. Bu derinlikte sonra kazı şevsiz yapıldığı taktirde iksa ( tahkimat ) yapın.
 • Bir buçuk metreden daha derin olan kazı işlerinde, el merdivenleri ile inip-çıkın.
 • Kuyu ve lağım çukurları gibi derin yerlerde çalışırken güvenlik kemeri ve sinyal iplerini yanınıza alın ve kullanın. Temiz hava sağlanmadıkça çalışmayın.
 • Kazı işlerinde yağış sırasında çalışmayın. Yağışın durmasından ve güvenlik tedbirleri alındıktan sonra çalışın.
 • Islak elbise ile çalışmayın.
 • Su içinde çalışmanız gerekiyorsa çizme kullanın.
 • Kazıdan çıkan toprağı, kazı kenarından en az bir metre uzağa atın.
 • Kazı sahası içinde, çalışma dışında bulunmayın, oturmayın, yatmayın ve uyumayın.
 • Kazı işlemi sırasında ters şev vererek üst tarafı göçertmeyin.
 • Kazının üst kenarında bulunmayın.
 • Ekskavatör, buldozer ve benzeri iş makinelerinin hareket alanı içine girmeyin ve yaklaşmayın.
 • İş makineleri üzerine kati surette binmeyin. Bu gibi makineler üzerinde operatörden başkası bulunmaz.

 

D-) İSKELE İLE İLGİLİ KURALLAR

 

 • İskeleleri sağlam malzemeden yapın.
 • İskelede çalışmaya başlamadan önce kontrol edin herhangi bir arıza mevcutsa durumu sorumlu ve ilgililere haver verin ve giderilince çalışmaya başlayın.
 • İskelede herhangi bir kayganlık meydana gelmişse bunu giderin, sonra çalışın.
 • İskelenin üzerinde moloz ve atıklar bırakmayın.
 • İskelede korkuluksuz çalışmayın.
 • Balkon ve buna benzer yerlerde sıva, boya ve buna benzer işler yapılacağı zaman harici iskelelerin kurulmasını bekleyin. Harici iskele kurulduktan sonra işinizi yapın.
 • İskele sökümü yukarıdan aşağıya doğru yapılacaktır.
 • İskele sökümü sırasında alt tarafta hiçbir kimse bulundurulmayacaktır. Bu nedenle bir gözcü görevlendirin.
 • İskele elemanları tek tek sökülecektir.

 

E-) KALIP İLE İLGİLİ KURALLAR

 • Kalıp yapma sırasında boşluk tarafına sağlam korkuluk yapılacaktır.
 • Kalıp bitimini müteakip kalıbı yetkili ve sorumlu kişilere kontrol ettirin. Kontrol sonucu müspet çıktığı taktirde ve diğer işlemler bittikten sonra beton dökün.
 • Kalıp sökümü aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır:
 1. Kalıbı alınacak kısmın önce çaprazlar, kolon kanatları alınacak ve saha temizlenecek.
 2. Sökme işi en çok iki aksın dikmeleri alınarak yapılacaktır.
 3. Sökme işi, sıpa ve benzeri araçlardan yararlanılarak yapılacaktır. Kalıbı sökülecek kısım üç metreden yüksek olduğu taktirde seyyar platform kullanın, bu platform üzerinde işçi bulunduğu zaman platformu hareket ettirmeyin.
 4. Sökülen kalıp malzemeleri atılmayacaktır. Uygun şekilde istif edilecektir.
 5. Söküm sırasında, söküm yerine sökücüden başkası yaklaşmayacaktır ve girmeyecektir.
 6. Dış yüz boşluk kısımlarında düşmeye karşı gerekli güvenlik tedbirlerini alın.

 

F-) MERDİVEN İLE İLGİLİ KURALLAR

 • Merdivenlerde kullanılacak kereste sağlam olacaktır. Kereste üzerinde çatlak, yarık, çürük ve iri budak bulunmayacaktır.
 • El merdivenleri, kullandıkları yerlere, alt ve üst kısımları kaymayacak veya bu yerlerden kurtulmayacak şekilde yerleştirilecektir.
 • Sabit merdivenler korkuluklu olacaktır.

 

G-) MAKİNE İLE İLGİLİ KURALLAR

 • Her türlü arıza ve aksamayı derhal sorumlu ve ilgililere haber verin.
 • Arızalı alet, cihaz, makine ve tezgah kullanmayın.
 • Çalışan makineye el ile veya başka bir malzeme ile müdahale etmeyin. Makine çalışırken yağlamayın ve tamirat yapmayın veya bakım işlemine girişmeyin.
 • Makine durdurulduktan sonra yapılacak yağlama, tamirat ve bakım sonucunda makineye ait koruyucuları muhakkak yerine takın. Koruyucuları olmayan makineyi çalıştırmayın veya kullanmayın. Makinenin çalıştırdığı kısımdaki uyarı levhasına muhakkak uyun.

 

H-) YÜK ASANSÖRÜ İLE İLGİLİ KURALLAR

 • Yük asansörü ile kapasitesinden daha fazla yük taşımayın.
 • Yük asansörü katlarda durduğu zaman, asansöre yaklaşın ve işinizi görün.
 • Yük asansörünün katlarda durduğu yere gerekli güvenlik tedbirleri almadan yaklaşmayın.
 • Yük asansörünün alt tarafına yaklaşmayın.

 

I-) GIRGIR VİNÇ İLE İLGİLİ KURALLAR

 • Kova kancasına takılacak çelik halat en az üç adet U klamensi ile bağlanacaktır
 • Kancanın kovadan kurtulması için mandal, kilitli mandal veya bağlama gibi uygun tertibat kullanılacaktır.
 • Vincin kolonu sağa sola yalpa yapmayacak şekilde tespit edilecektir.
 • Kovanın hareketi sırasında katlar arasında kovaya takılacak herhangi bir engel bulundurulmayacaktır. Kova katlar arasında herhangi bir engele takıldığı taktirde, kova aşağı indirilecek ve engel alındıktan sonra kova tekrar yukarı çıkarılacaktır.
 • Kovanın içine konacak her türlü malzemenin yüksekliği kova üst düzeyini aşmayacaktır.
 • Kalas, uzun tahta, demir ve benzeri malzeme veya eşya gırgır vince uygun ve emniyetli şekilde bağlandıktan sonra taşınacaktır.
 • Hareket sırasında kovanın alabora olmaması için kova sapı kenarındaki kilit mandalı muhakkak kullanın.
 • Gırgır vincin hareket kolu ve el ile tutulan diğer kısımlardaki elektrik akımını zararsız hale getiren yalıtkan nitelikteki malzeme sökülmeyecektir. Bu malzeme üzerine tel sarılmayacaktır.
 • Gırgır vincin kullanılması sırasında lastik çizme veya ayakkabıyı, yalıtkan eldiveni, güvenlik kemerini, baret’ i muhakkak kullanın.
 • Gırgır vinç ile inip çıkmak kati surette yasaktır.
 • Gırgır vinç kovasının veya malzemenin iç tarafa çekilmesi sırasında baret güvenlik kemeri ve eldiven muhakkak kullanın.
 • Kovanın veya malzemenin yukarıya çekilmesi sırasında alt tarafta bulunmayın. Kovayı veya malzemeyi uzaktan gözleyin

 

J-) NAKLİYE İLE İLGİLİ KURALLAR

 

 • İşyerinde azami sürat 10 kilometredir.
 • Araçların manevralarında muhakkak surette işaretçi kullanılacak ve bu kişi giriş-çıkış manevraları idare edecektir.
 • Araçlar, gerekli güvenlik tedbirleri alınmadan sürücüsüz bırakılmayacak.
 • Traktör şoförü yanına, traktör ile römork arasına, römork üzerine hiçbir şekilde binilmeyecektir.

 

K-) ELEKTRİK İLE İLGİLİ KURALLAR

 

 • Elektrikle ilgili arızaları elektrikçiye veya elektrik servisine veyahut ta amirinize haber verin.
 • Sorumlu ve salahiyetli elektrikçiden başkası elektrik işi ile ilgili olarak uğraşamaz. Yasak ve tehlikelidir.
 • Pano veya tabloya müdahale edilmesi için pano ve tablo üzerine, çevresine hiçbir şey koymayın.
 • Pano veya tablo çevresine su dökmek, su sıkmak kati suretle yasaktır.
 • İşyerinin muhtelif kısımlarında bulunan enerji nakil hattına herhangi bir nedenle yaklaşmayın ve dokunmayın. Ayrıca bu hatlara demir, boru ve buna benzer malzemeleri yaklaştırmayın ve dokundurmayın. Ölüm tehlikesi vardır.
 • Hat, motor, sigorta ve diğer bütün elektrik tesis ve tesisatlarında tehlike mevcuttur. Bu gibi yerlerde yapılacak işlemler örneğin; Sigorta değişmesi vs. ancak sorumlu ve salahiyetli kişiler tarafından gerilim olmadığı zaman yapılacaktır.
 • Elektrik tesisatını, aydınlatma ve kuvvet tesislerini ancak sorumlu ve salahiyetli elektrikçiler yapabilir. Bakım, onarım, lamba takılması veya değiştirilmesi ancak sorumlu salahiyetli elektrikçiler tarafından yapılır. Yetkisiz kişiler kati suretle bu işlerin herhangi biri veya bir benzeri ile uğraşamazlar.
 • Sorumlu ve salahiyetli kişiler tarafından kontrol edilmeyen topraklamayı kullanmayın. Topraklamaya dokunmayın.
 • Şalteri devreden çıkarın, sonra fişi çekin veya sokun.
 • Yer altındaki elektrik kablolarına, boru veyahut kazık çakmak veyahut ta başka bir işlem yapmak kati suretle yasaktır. Ölüm tehlikesi vardır.
 • Elektrikli el aletlerinde uyulacak kurallar:
 1. Elektrikli aleti kullanmadan önce kontrol edin.
 2. Güvenlik topraklaması arızalı olan aleti kullanma.
 3. Dar ve rutubetli yerlerde küçük gerilimle ( 42 volt ) çalış.
 4. Hareketli ve döner kısımları konulmamış alet kullanma.
 5. Elektrikli alet ile parlayıcı veya patlatıcı ortamda çalışma.
 • Elektrik tesislerinde yapılacak çalışmalar ile ilgili kurallar:
 1. Şalteri serbestçe açın. ( Bıçaklı şalterlerde bir önceki şalter açılacaktır.)
 2. Şalterin devreye girmemesi için gerekli güvenlik tedbirlerini alın.
 3. Gerilim kontrolü yapın ve gerilim olmadığına emin olun.
 4. Topraklayın ve kısa devre yapın.
 5. İşiniz bittikten sonra, gerilim verileceği zaman yukarıda açıklanan işlemleri tekrar başlayarak yapın.
 6. Yukarıda açıklanan işlemleri sadece sorumlu ve salahiyetli kişiler yapacaktır.

L-) ŞANTİYE KURALLARI

 1. Görevli olmayan kişiler sahaya giremez.
 2. Ziyaretçiler, ancak yetkili kişilerin nezaretinde sahaya girebilir.
 3. İş güvenliği eğitimi almadan sahaya girmek yasaktır.
 4. Sahada uyuşturucu madde, alkol bulundurmak ve kullanmak yasaktır.
 5. Koruyucu ekipman ( baret, iş ayakkabısı, lastik çizme, emniyet kemeri ) kullanmak zorunludur.
 6. Uyarı levhalarına uymak zorunludur.
 7. Sahaya girmeden önce, sahayla ve yapılacak işlerle ilgili riskleri öğrenmek zorunludur.
 8. Emniyet şeritleriyle çevrili alanlara yaklaşmak ve emniyet şeritlerine yaslanmak veya bu şeritleri yırtmak, sökmek, tahrip etmek yasaktır.
 9. İskele montaj işlerini yetkililerden başkası yapamaz.
 10. Elektrik işlerini sadece bu işlerle yetkili kişiler yapabilir, başkası yapamaz.
 11. Asılı yükün altında durmak yasaktır.
 12. Emniyetli çalışmak hepimizin sorumluluğundadır.

 

M-) ŞANTİYE ACİL DURUM PLANI

Şantiye saha çalışanlarının, acil durumda yapacaklarının gösterildiği plandır.

Haberleşme kılavuzu, acil durum görev dağılımı, acil durum eylem planı ve acil durum krokisine göre belirtilen görevlendirme ve kurallara uygun şekilde davranılır.

 

 

N-) ACİL DURUMDA PERSONELİN GÖREVİ

      Şantiyede yangın, deprem, kaza, sel gibi acil durumlarda “Acil Durum Eylem Planı” nda belirtilen şekilde hareket edilecektir.

Acil durumda öncelikle müdahale edecek kişiler “Acil Durum Görev Dağılımı” tablosunda belirtilen kişiler olacaktır. Bu tabloda adı bulunmayan personel, müdahale edecek kişilere yardımcı olacak, müdahale tamamlandığında toplanma alanında toplanacaktır.

Acil durumlarda yapılması gerekenler;

 • Motorlu iş makinesi ve araçları durdur.
 • Açık alev kaynağı ile çalışıyorsan kapat.
 • Ana şalterden elektrik devresini kapat.
 • Acil durumu şantiye şefi veya saha yetkilisine bildir.
 • Ambulans, itfaiye, hastana gibi yerlere durumu şantiye şefi veya saha yetkilisi haber verecektir.
 • Bu kişilere ulaşamazsan “Haberleşme Kılavuzu” ndaki gerekli telefonu ara. Haberleşme kılavuzunda adı geçen yetkililerden birine durumu bildir.
 • Yangın müdahale edeceğin durumda ise yangın söndürücülerin çalışıp çalışmadığını kontrol et. Yangın söndürücüleri kontrol etmeden kesinlikle kullanma.
 • Yangın söndürme işlemi sırasında rüzgarı arkana al, söndürme cihazını yangının alt bölümüne doğru tut.
 • Yaralı varsa ilk yardım eğitimin yoksa yaralıyı yerinden kaldırma, ambulansı bekle.
 • En uygun acil çıkışlara yönelerek sahayı terk et.
 • Tüm şantiye personeliyle belirtilen toplanma alanında toplan.

 

O-) GÜVENLİK TABELALARI VE ANLAMLARI

 • Yasaklayıcı İşaretler: Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakılacak bir davranışı yasaklayan işaretlerdir.
 • Emredici İşaretler: Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işaretlerdir.
 • Acil Çıkış ve İlk Yardım İşaretleri: Acil çıkış yolları, ilk yardım ve kurtarmayla ilgili bilgi veren işaretlerdir.
 • Uyarıcı İşaretler: Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum hakkında uyarıda bulunan işaretlerdir.
 • Yangına Müdahale İşaretleri: Yangında kullanılacak yangın söndürme cihazını, aranacak acil telefonu gösteren işaretlerdir.

 

Saha girişinde, çevresinde veya içerisinde bulunan güvenlik tabelalarına ( Güvenlik İşaretlerine ) uymak tüm personel için zorunluluktur. Aksi davranışta bulunan  kişi hem kendisinin, hem de diğer saha çalışanlarının can sağlığını tehlikeye atmış olur. Şantiye teknik personeli dışındakilerin güvenlik tabelalarına müdahale etmesi kesinlikle yasaktır.

 

Ö-) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR

Kişisel koruyucu donanım, bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişiler giyinmek, takılmak veya taşımak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemedir.

Koruyucu donanımlar şunlardır: Baret, emniyet ayakkabısı, eldiven, kaynak maskesi, toz maskesi, kaynak gözlüğü, emniyet kemeri v.b.

Sahada hangi iş yapılırsa yapılsın, sahaya giren tüm personelin ve ziyaretçilerin baret kullanması zorunludur. Bunların dışında yapılacak işin özelliğine göre risk değerlendirmesinde belirtilen koruyucu önlemler alınacak ve koruyucu donanımlar kullanılacaktır.

     

P-) SAHADAKİ RİSKLER

Sahadaki başlıca riskler şunlardır;

 • İş Makineleri: İş makineleri sahada yapılacak işlere göre değişmek üzere beko loder ( yükleyici ) ekskavatör ( kırcı, delici ), vinç ( kule vinç, seyyar vinç v.b. ) olup bunların bu görevle yetkilendirilmiş kişiler tarafından ve 10 km/saatlik azami sürat aşılarak kullanılması yasaktır. Kaldırma araçlarının hareket ve çalışma alanlarında bulunulması bakım için daha önce çıkarılmış olan korucuların yerine yerleştirilmeden kullanılması yasaktır.
 • El Aletleri: Tüm el aletleri, konuyla ilgili bilgi ve becerisi olan kişilerce kullanılacaktır. El aletleri, kullanıcı ve çevresindekilere zarar vermeyecek koruyucu parça içeren şekilde, kabloları sağlam ve prize teması sağlayacak ucunda kesinlikle fiş olmalıdır. Koruyucu olmayan, kablosu hasarlı ve ucunda fiş olmayan el aletlerini kullanmak yasaktır ve böyle bir durumla karşılaşıldığında saha yetkilisine haber verilecektir.
 • Kazı Alanları: Yapılacak kazı çalışmaları sırasında bu konuda levhalar veya ikaz şeritleri sözlü olarak yapılan uyarılara uyulacak ve kazı alanına yaklaşılmayacaktır. Kazı yapan personel, kazı toprağını, kazı kenarlarından en az bir metre uzağa atacaktır. Şevsiz yapılan kazıda bir buçuk metreden sonra iksa yapılmadan çalışılması yasaktır. Çalışma dışında kazı içinde ve çevresinde bulunulmayacaktır.
 • Elektrik Panosu: Elektrik işleri sadece elektrik işini yapmakla yetkili kişilerce yapılacaktır. Elektrik panosuna, bu işle görevlendirilen kişi dışında kimse müdahale etmeyecektir.
 • Kaynak, taşlama, kesme, zımba, perçin, kalafat, asit vb. maddeler, parça ve çapak çıkaran işler ve sıva işlerinde, işe özgü standarda uygun koruyucu gözlük olmadan çalışılmayacaktır.
 • İskeleler: İskeleler, sadece yetkili kişiler tarafından kurulup sökülecek, kurulduktan ve her fırtınadan sonra yetkili kişiler tarafından kontrol edilecek, uygun görüldüğü taktirde kullanılacaktır. İskelelerin korkuluk vb. parçalarının eksikliği fark edilirse çalışılmayacak ve bu durum şantiyedeki saha yetkilisine iletilecektir.
 • Boşluklar: Düşme tehlikesi olan alanlar kapatılacaktır, Asansör ve aydınlık boşluklarının ve sair boşlukların üzeri ve geçiş alanları korkuluklarla kapatılacak, saha yetkilisinin izni olmadan açılmayacaktır.
 • Merdivenler: Sağlam ve eksiksiz merdivenler dışındaki merdivenler kullanılmayacaktır. Merdivenin alt ucu, sağlam şekilde tespit edilecektir ( takoz ). Basamak aralığı eşit ve 30cm olacaktır. Ahşap merdivenler 4 m. den uzun olmayacak, 4 m.’ den uzun yerler için çelik boru ve profilden yapılmış merdivenler kullanılacaktır.
 • Platformlar: Çalışan platformun zemini ve korkuluklarının sağlam olmaması durumunda çalışılmayacaktır.
 • Kuyu ve Derin Alanlar: Kuyu ve lâğım çukurları gibi derin yerlerde çalışılacağında bu kısımların yeterli havaya sahip olduğundan veya bu alanlarda temiz hava sağlandığından emin olunmadan bu işe özgü riski önleyecek emniyet kemeri ve sinyal ipi gibi donanımlar kullanılmadan çalışılmayacaktır.

R-) EL ALETLERİNİN ARIZALANMASI

El aletlerinin arızalanması durumunda, el aletini tamir etmeye çalışmak, çalışmaya zorlamak yasaktır. Arızalanan el aletleri saha yetkilisine bildirilecektir. Saha yetkilisi tamir için yetkili personel var ise arızayı gidermesi sağlanacak, yoksa ilgili teknik servise iletilmek üzere, diğer çalışanların ulaşamayacağı bir alanda el aletini muhafaza edecektir.

S-) İŞ MAKİNELERİNİN ARIZALANMASI

İş makinelerinin arızalanması durumunda, tamir için sadece bu konuda yetkili kişi müdahalede bulunacaktır. Yetkili olmayan kişilerin tamir etmeye çalışması, çalışmaya zorlaması yasaktır. Arızalanan iş makinesi hakkında saha yetkilisi bilgilendirilecektir. Saha yetkilisi, arızalanan iş makinesinin üzerine “Arızalıdır” uyarı levhasını asacak ve diğer işçilerin müdahalesini engelleyecek şekilde makine kabinine giriş ( veya çalıştırma ) anahtarını muhafaza edecektir. Saha yetkilisi arızanın giderilmesi için ilgili teknik servise bildirecek ve teknik servis gelene kadar iş makinesinin kullanımı engellenecektir.

Ş-) DİNLENME ALANLARI

      Çalışma zamanları dışında personelin yemek yediği, uyuduğu veya diğer faaliyetlerini yerine getirdiği alandır. Bu alanlar, yemekhane gibi alanlardır. Dinlenme alanları kesinlikle çalışma alanlarının dışındadır. Çalışma sahasında mola vermek, çalışma amacı olmayan faaliyetlerde bulunmak yasaktır.

T-) İLKYARDIM MÜDAHALESİ

 • İlkyardım: Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç ve gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamadır.
 • İlkyardımcı: İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan en az Temel İlkyardım Kursu alarak İlkyardım Sertifikası almış kişidir. Bir kursu Sağlık Bakanlığı tarafından yeterliliği tespit edilen bir kurumdan almış olmalıdır. Dolayısıyla sadece ilkyardımcı unvanına sahip kişiler ilkyardım müdahalesinde bulunabilir. Söz konusu yeterliliğe sahip olmayan kişilerin ilkyardım müdahalesinde bulunması yasaktır.

 

U-) TAŞIMA

       Çok ağır ve büyük yükler, iş makineleri ile taşınacaktır. İş makineleriyle yapılan taşımalarda yükün altında durulmayacaktır. Yükün el ile taşınması kaçınılmaz olduğu durumlarda şu özelliklere sahip yüklerin elle taşınması, işçide bel sırt incinmelerine neden olabilir.

 • Yük, çok ağır ve büyük ise,
 • Kaba veya kavranılması zor ise,
 • Dengesiz ve içindekiler yer değiştiriyorsa,
 • Vücuttan uzak tutulmasını veya vücudun eğilmesini veya bükülmesini gerektiren bir konumda ise elle taşıma sırasında,
 • Taşınan yükün görüş mesafesini engellememesi,
 • Taşıma işini gerçekleştiren işçinin fiziki yapısına uygun olmasına,
 • Sivri uçlu malzemelerin bu bölümlerinin tehlike oluşturmayacak önlemler alınarak tşınması hususlarına dikkat edilecektir.

 

 

 

Ü-) DEPOLAMA

Malzemenin depolanması sırasında ortaya çıkabilecek riskleri önlemek gerekmektedir.

Depolama için;

 • Malzemeler düzenli ve yağıştan zarar görmeyecek şekilde istiflenecektir.
 • Kırılgan malzemenin üzerine yükleme yapılmayacaktır.
 • Yüzeyinde kesici, delici malzeme bulunan veya kendisi bu özellikte olan elektrikli cihazların gövdeleri ve fişleri özellikle korunacak şekilde istifleme yapılacaktır
 • Malzemeler üst üste dizilecekse devrilme ve taşıma tehlikesi içermeyecek şekilde istiflenecektir.
 • Dökülme tehlikesi içeren malzemeler açık alanda patlama ve parlamaya sebep olacak etkenlerden uzak şekilde, görünür bir yere uyarıcı bir işaretleme yapılarak istiflenecek.

 

 

V-) SAHA DÜZENİ VE ATIK YÖNETİMİ

 

Saha düzenini korumak, sadece çalışılan ortamın temiz tutulmasını sağlamaz. Sahaya gelişigüzel atılmış atık, el aletleri, kalıp malzemeleri, iş elbiseleri, koruyucu donanımlardan kaynaklanan riskler de bulunmaktadır. Çalışanın bu malzemelere takılması suretiyle iş kazaları ortaya çıkabilir. Bu nedenle ortaya çıkan atıklar hem çalışanın can sağlığı hem de diğer çalışanların can sağlığı açısından güvenli çalışmayı engellemeyecek şekilde istiflenmelidir.

Bina çalışması yapılırken binadan atıkların atılması durumunda da sahadaki diğer çalışanlar için risk ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bina içinde yapılan çalışmalarda atıklar, güvenli olmayı engellemeyecek şekilde istiflenmelidir.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak hem çalışanın kendi can sağlığı, hem de diğer çalışanların can sağlığının korunması için zorunludur. Sahada bulunan tüm personel sahada tehlikeli olarak gördüğü çalışma yöntemi, ortamı gibi tüm durumları şantiye şefine bildirmek ve uyarıda bulunmakla yükümlüdür.

Faaliyetler sonucunda ortaya çıkan atıklar <<Atık Yöneyim Planı>> ‘nda belirtilen şekilde sınıflandırılacak ve atık bölgesindeki atık toplama kaplarında sınıfına uygun olarak biriktirilecektir. Tehlikeli atık ortaya çıktığında şantiye şefine haber verilecek ve gerekli önlemler alınmadan müdahale edilmeyecektir.

 

Y-) İŞYERİ KURALLARININ İHLALİ

       Tüm çalışanlara, sahaya ait iş güvenliği ve işyeri kuralları tebliğ edilir.sahada çalışmaya katılacak herkes bu kurallara uyacağını kabul eder. Bu kurallardan herhangi veya bir kaçına uyulmadığı taktirde, ilk ihlalde uyarı, ikinci ihlalde yazılı uyarı ve para cezası, üçüncü ihlalde yazılı uyarıyla çalışan sahadan uzaklaştırılır.

 

 

Z-)TAAHÜTNAME

 

………………….. şantiyesinde görev alacağım işlerde yasal süre kadar ücret karşılığında fazla mesai ve gece çalışması yapmayı kabul ediyorum.

 

 

 

Her işçi kendi emniyetini almakla yükümlüdür. Yapılacak işin gereğine uygun olarak iş güvenliği ile ilgili her türlü gereç ve vasıtaları ilgililerden isteyip kullanmak zorundadırlar. Aksi takdirde meydana gelebilecek kaza ve neticelerden ve iş güvenliği talimatlarını bilmemekten dolayı geçireceğiniz veya sebep olacağınız bir kazadan dolayı sorumlu olacağınızı unutmayınız.

 

Yukarıdaki maddeleri tamamen okudum. İş güvenliği ile ilgili eğitimi aldım, işim ve ilgili hususlarda tatbiki gerekenlerin tatbikini yapacağım, eğer yetkim dışında ise derhal yetkilisine ve işyerine müracaat edeceğim. Bu talimat tutanağını tamamen okuyup anlayarak ve iş güvenliği kaidelerine ve talimatlarına harfiyen riayet edeceğimi bildirerek imza ediyorum.              

 

TEBLİĞ EDEN                                                                                                TEBELLÜĞ EDEN

ADI SOYADI:                                                                                                 ADI SOYADI:

T.C. NO:                                                                                                         T.C. NO:

GÖREV:                                                                                                          GÖREV:

İMZA:                                                                                                              İMZA: