Ay: Mayıs 2018

İstanbul İmar Yönetmeliği – 20 Mayıs 2018

İstanbul İmar Yönetmeliği – 20 Mayıs 2018 20 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin düzenlediği imar yönetmeliği Buradan İndirebilirsiniz Alıntıdır, detaylı bilgi için tıklayabilirsiniz   İstanbul Büyükşehir Belediyesinden: İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı […]

Read More

Proje Ruhsat Aşamalarında Kullanılabilecek Vekalet Örneği

Bu vekalet örneği, projelerin onaylatılmasından ruhsat alımına kadar geçen sürede, sizin adınıza kurum ve kuruluşlarda gerekli tüm işlemleri yaptırmak istediğiniz kişilere, temlik (birini mülke sahip kılma) yapmadan olanak tanımaktadır. Proje ruhsat aşamalarında kullanabilecek vekalet örneğini buradan indirebilirsiniz.   DÜZENLEME ŞEKLİNDE VEKALETNAME ……….. ili  ……………  ilçesi  ……………… pafta ………….. ada ……….. parseldeki gayrimenkul dilediği gibi ifraz ettirmeye,dilediği […]

Read More